Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy

Cel projektu: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Gminy Ryki poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego.

 

Zakres rzeczowy projektu

budowa dwukondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej sześcioklasowej z salą gimnastyczną o wymiarach 24,0 x 12,0 m i wysokości 6,0 m w świetle. Inwestycja obejmuje takie elementy jak:

 • roboty ziemne;
 • ławy‚ stopy i ściany fundamentowe;
 • ściany, stropy i klatki schodowe, dach - konstrukcja i pokrycie, ścianki działowe, podkłady i posadzki;
 • stolarka okienna i drzwiowa;
 • ślusarka aluminiowa i stalowa;
 • tynki wewnętrzne i oblicowania;
 • malowanie
 • elewacja
 • elementy zewnętrzne.

W wyniku realizacji projektu powstał obiekt o powierzchni zabudowy 1010,0 m2, kubaturze 9165,0 m3 oraz powierzchni użytkowej 1438 m2. Powstały budynek wyposażony został w instalację wod.-kan., ogrzewania i c.w.u., gazową, wentylacji oraz elektryczną. Dodatkowo wykonano montaż systemu monitoringu tak, by objął teren zewnętrzny bezpośrednio przy budynku oraz pomieszczenia komunikacji wewnątrz obiektu. Dodatkowo zamontowany został system rtv, system sygnalizacji włamań, radiowęzeł. W całym obiekcie wykonana została instalacja gniazd komputerowych, by umożliwić w szkole wprowadzenie dziennika elektronicznego. Ponadto utworzona zostanie pracownia multimedialna wyposażona w centralny pulpit sterujący nauczyciela, projektor multimedialny, tablicę interaktywną oraz komputer. Sala sportowa została wyposażona wg poniższego wykazu:

 1. kosze do koszykówki
 2. drabinki gimnastyczne
 3. siatki na okna
 4. bramki do piłki ręcznej
 5. materace gimnastyczne
 6. materace rehabilitacyjne
 7. skrzynia gimnastyczna
 8. słupki i siatka do piłki siatkowej
 9. drążek gimnastyczny
 10. ławki gimnastyczne
 11. odskocznia gimnastyczna
 12. równoważnia
 13. kozioł gimnastyczny
 14. tablica do koszykówki
 15. wysięgniki stalowe
 16. bramki do unihokeja
 17. stół do tenisa stołowego.

Na zewnątrz szkoły w zakresie zagospodarowania terenu zostały wykonane plac przed szkołą oraz chodniki stanowiące dojścia do szkoły, dojazd oraz plac gospodarczy czy też manewrowy.

Wartość ogólna projektu: 3 718 382,53 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 471 054,83 zł.

Kwota dofinansowania: 1 976 843,86 zł.