Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Utworzenie pętli rowerowej na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Nazwa Projektu: „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego".

Wnioskodawca/Lider Projektu: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień" z siedzibą w Nałęczowie

Partnerzy Projektu - Gminy: Baranów, Miasto Dęblin, Garbów, Janowiec, Kamionka, Końskowola, Kurów, Markuszów, g. Puławy, miasto Puławy, Ryki, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.

Wartość całkowita: 1 926 101,05 zł

Dofinansowanie w ramach RPO WL: 1 348 270,72 zł

Łączny udział własny Partnerów: 577 830,33 zł (na wkład własny składają się środki wniesione przez wszystkich partnerów)

Planowane zakończenie rzeczowe realizacji: 12.10.2012 r.

Planowane zakończenie finansowe realizacji: 19.11.2012 r.

Projekt zakłada utworzenie sieciowego i zintegrowanego produktu turystycznego poprzez oznakowanie i wyposażenie w infrastrukturę turystyczną sieci szlaków rowerowych na obszarze 16 gmin z 4 powiatów. Sieć tych szlaków obejmować będzie w części istniejące i funkcjonujące już pętle rowerowe oraz zupełnie nowe projektowane odcinki szlaków rowerowych na obszarach wiejskich.

Łączna długość sieci szlaków rowerowych przewidzianych do oznakowania wynosi szacunkowo 503 km . Na tę sieć składa się 60-cio kilometrowy odcinek nieoznakowanego mięzynarodowego Szlaku Bursztynowego Greenways Budapeszt - Kraków – Warszawa – Gdańsk biegnący od gminy Janowiec ( poprzez gminy: Kazimierz Dolny, Wawolnica, Końskowola, miasto Puławy, Puławy/gminę/, Ryki) do gminy Dęblin oraz lokalne (tematyczne) pętle rowerowe łączące się ze sobą.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie projektów szlaków na brakujących odcinkach; projekt wiat turystycznych dla rowerzystów ; kompleksowe oznakowanie sieci szlaków rowerowych; ustawienie 43 tablic informacyjnych ze schematem szlaków; oznakowanie atrakcji turystycznych na trasie 1 kpl; wykonanie i montaż 29 wiat dla turystów wraz ze stołami i ławami; wyposażenie 24 wiat w grilla; montaż 33 koszy na śmieci; montaż 29 stojaków na rowery; zakup 3 kompletów części narzędzi dla rowerów w 3 punktach naprawy rowerów; zakup 2 kompletów środków opatrunkowych , leków i podstawowego sprzętu medycznego do 2 punktów aptecznych.

Elementem projektu jest także infrastruktura elektroniczna: system zliczania turystów )petla indukcyjna), montaż infokiosku, 3 tablice meteorologiczne, 2 hot-spoty, monitoring 9 szt oraz streaming video.

Ponadto w ramach promocji projektu i utworzonego produktu turystycznego powstanie polsko-angielski internetowy portal turystyczny z interaktywną mapą turystyczną, systemem rezerwacji miejsc noclegowych , wirtualnymi przewodnikami (typu street view), aplikacją komputerową i komunikatami dla 120 wybranych obiektów (atrakcji) na terenie gmin partnerów wraz z zakupem 20 urzadzeń GPS, video przewodnik ; zamontowane zostaną w siedzibach Partnerów tablice promujące Projekt , powstaną polsko-angielskie foldery z mapami szlaków rowerowych o nakładzie 12 000 szt , paszport turystyczny w formie papierowej publikacji dla turystów o nakładzie 12 000 szt.; utworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej w siedzibie LGD; zorganizowane zostaną imprezy promocyjne 3 rajdy rowerowe i zakupione zostaną elementy promocyjne – 3 tablice promocyjne, 1000 czapeczek , 1000 koszulek.

Celem nadrzędnym Projektu jest zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce wojeództwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny.

Cel główny Projektu to rozwój i promocja turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD “Zielony Pierścień” oraz obszarów sąsiadujących z nim.

Na terenie Gminy Ryki trasa Szlaku Bursztynowego biegnie przez m.Bobrowniki i Kleszczówkę.

W wyniku projektu zostanie oznakowana trasa szlaku oraz pojawi sie oznakowanie turystyczne informujące o możliwości zwiedzania atrakcji turystycznych tj: zabytkowy Kościół pw. NNMP w Bobrownikach, Kirkut (cmentarz żydowski), Pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej położony na łące nad Wieprzem przy drodze do Niebrzegowa, Pomnik z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, zabytkowy cmentarz.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskac na stronie internetowej www.zielonypierscien.pl w zakładce - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

Mapa poglądowa pdf